Pierwszy skrypt w PHP

Zaczniemy może od tego, że nazwy wszystkich plików PHP kończymy z rozszerzeniem .php. W praktyce jest to ich cecha rozpoznawalna. Kiedy wiec zobaczymy gdzieś tego typu plik od razu możemy założyć, że autor chciał pisać w tym języku. Chciał bo czasem jest w takim pliku więcej HTML niż PHP.

Jak rozpoczynamy pisanie kodu PHP

Każdy skrypt PHP zaczynamy od <?php i kończymy ?>.

Najprostszy skrypt PHP może wyglądać wiec następująco:

<?php echo "Hello Word"; ?>

DLA OPORNYCH: Powyższy kod zapisujemy np. w pliku o nazwie index.php. Następnie wgrywamy na serwer do utworzonego przez nas katalogu (może to być nasz serwer lokalny lub serwer generowany przez niektóre programy). Następnie wchodzimy do katalogu za pomocą przeglądarki np.

  • localhost/nazwa_katalogu/index.php
  • domena.pl/nazwa_katalogu/index.php

UWAGA! plik index.php jest często traktowany jako domyśl plik (główny) katalogu/strony index.php czyli localhost/nazwa_katalogu/index.php możemy interpretować jako localhost/nazwa_katalogu/ wyjątkiem jest katalog gdzie umieszczony jest plik index.html

Wynikiem tej operacji jest napis:

Hello Word

Wyświetlanie treści na stronie PHP

Funkcja „echo” podobnie jak „print” służy do wypisywania wartości mieszczącej się za nią. Zwykły tekst musimy umieszczać w nawiasach inaczej wygląda to w przypadku zmiennej, ale o tym dalej.

By strona internetowa oparta o PHP prawidłowo działała należy połączyć jej kod z HTML, CSS i JS. Pomijając skrypty JS by HTML i CSS prawidłowo działało nie musimy nic instalować. Jedynie w umiejętny sposób wywołać dany element lub właściwość.

W poniższych przykładach pokażę wam nie tylko jak wyświetlić tekst, ale również jak dodać do niego różne elementy HTM i CSS. A uważajcie na cudzysłowy. Jeśli używacie ich podwójnych to dodając np. CSS używajcie pojedynczych.

Działanie echo

Poniżej znajdziecie przykłady działania i zastosowania echo:

<?php
$a = 2;
$b = "Some text";
echo "<h2>Hello Word</h2>";
echo "Ten ", "tekst", "jest ", "stworzony ", "jako przykład.";
echo "<p class='jakas_klasa'>text witch class</p>";
echo "<p style='color:#333;'>text witch color</p>";
echo "<p>". $a ."</p>";
echo $b . "<br>";
?>

Uwaga: Pamiętaj by nie pomylić rodzaju nawiasów!

Jak widać w kodzie tym znajdują się elementy kodu HTML. Chodzi o znaczniki takie jak <h2>, <p>. Jak widać bezproblemowo można je używać, dodawać do skryptów PHP. Trzeba jednak podczas tego procesu zwrócić uwagę na to jak używamy nawiasów. Tak żeby ich ze sobą nie pomylić. Pomylenie ich spowoduje błąd w kodzie. W efekcie czego nie zostanie on wykonany lub zostanie wykonany z błędem.

Działanie print

Poniżej znajdziecie przykłady działania i zastosowania print

<?php
$a=1;
$b = "Some text";
print "<h2>Hello Word</h2>";
print "Ten ", "tekst", "jest ", "stworzony ", "jako przykład.";
print "<p class='jakas_klasa'>text witch class</p>";
print "<p style='color:#333;'>text witch color</p>";
print "<p>". $a ."</p>";
print $b . "<br>";
?>

Wstawianie kodu PHP w kod HTML

Jak wspominałam wcześniej w wprowadzeniu czysty kod PHP często nie wystarczy by zbudować funkcjonalną stronę. Dlatego zaraz wam pokażę jak wstawić kod PHP w HTML. Najprostszy kod może wyglądać następująco:

<html> 
<head> 
   <title>Przykładowa strona</title>
</head>
<body>
  <?php echo "Hello Word"; ?>
</body>
</html>

W tym kodzie mamy jedynie 1 użycie skryptu PHP. Jednak nie zawsze tak będzie. W bardziej zaawansowanych skryptach PHP będziemy go używać w wielu miejscach do różnych celów.