Pętla for [PHP] – jak działa

Pętla for() charakteryzuje się tym, że wykonuje pętlę przez blok kodu określoną liczbę razy. Czyli w jej przypadku mamy określony warunek, który sami musimy ustalić aby wykonać operację, zadanie umieszczone w jej wnętrzu.

Jak wygląda i działa Pętla for?

<?php
for (licznik; warunek; zwiększenie licznika) {
    echo "przykładowy tekst";
}
?>

Posiada ona określony warunek. Do momentu jego spełnienia zawartość pętli będzie się wykonywała. Jeśli chodzi o jej elementy to:

  1. element – licznik np. $i = 0; / zapis ten jest deklaracją zmiennej $i oraz przypisaniem jej wartości 0
  2. warunek – $i <= 10; / dość prosty warunek pętla kończy się w momencie gdy $i będzie równe lub większe 10
  3. zwiększenie licznika – $i++ / zwiększenie wartości licznika o 1 inny zapis tej funkcji to $i = $i +1;

Przykład działania

<?php
for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
    echo "Wynik: $i <br>";
}
?>

Pętla ta przydatna jest np. do wypisywania informacji z bazy danych. Z jej pomocą swobodnie możemy przechodzić po określonych rekordach (elementach bazy). Kwestią jest jedynie odpowiednie dobranie parametrów.