Instrukcje warunkowe if…else…elseif w PHP

Instrukcje warunkowe stanowią podstawę praktycznie każdego języka programowania. Bez znaczenia jest jaki to jakiego typu jest to język. Zasady działania języków programowania są bowiem do siebie bardzo podobne i wynikają w większość z ogólnie stosowanych założeń logiki.

Instrukcje warunkowe

Dlatego też mówi się, że jeśli poznamy kilka języków następne będzie nam się uczyć łatwiej. Zadaniem instrukcji warunkowych jest wykonywane pewnych określonych czynności. Czynności te mogą być:

 • nie powtarzalne,
 • występować w pewnej liczbie,
 • do momentu spełnienia określonego warunku.

Poniżej znajduje się poglądowa instrukcja warunkowa:

<?php
if(wyrażenie_warunkowe)
  instrukcja wykonywana jeśli spełniony zostanie warunek
elseif(inne_wyrażenie_warunkowe)
  instrukcja wykonywana jeśli spełniony zostanie drugi warunek, a pierwszy nie
else
  instrukcja wykonywana jeśli nie zostanie spełniony żaden z warunków
?>

Jak widać zawiera ona pewien warunek (kryterium), do którego obsłużenia potrzebne są wykorzystywane w PHP operatory.

I tak mamy:

 • if – jeśli, występuje tylko raz
 • elseif / else if – albo jeśli, może się kilkakrotnie powtórzyć
 • else – albo, może wystąpić tylko raz. Obsługiwane jeśli żaden z powyższych warunków nie został obsłużony.

Zastosowanie warunku if…else…elseif na przykładzie

Najlepiej zasady tej instrukcji zrozumie się gdy pozna się zasady:

<?php
$a=10;
$b=12;

if($a > $b)
  echo $a . " Pierwszy jest większy";
elseif($a < $b)
  echo $b . " Drugi jest większy";
else 
  echo "Są równe"; 
?>

Wynikiem tej operacji będzie:

12 Drugi jest większy

Jak doszliśmy do tego wyniku? Do zmiennych a i b przypisaliśmy wartości 10 i 12. Następnie sprawdzamy, w pierwszym wypadku czy a jest większe od b. Jak widać jest mniejsze więc warunek nie został spełniony dlatego przechodzi do kolejnego warunku. Czyli czy b jest większe od a. Ten warunek jest spełniony i pojawia się komunikat 12 Drugi jest większy.
Załóżmy teraz że a i b są równe w tym wypadku przechodzi do ostatniej instrukcji i ją wykonuje.

Instrukcje warunkowe mogą być oczywiście bardziej skomplikowane i zawierać więcej zmiennych np.

<?php
$a=10;
$b=5:
$c=11;
 if ($a > $b){
  if ($b > $c ){
   echo "Drugi jest większy od trzeciego";
  } else {
   echo "Trzeci jest większy od drugiego";
  }
 }
?>

Wynikiem tej operacji będzie:

Trzeci jest większy od drugiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *