Zmienne w PHP

Zmienne nie tylko w PHP są czymś w rodzaju „pojemników” przeznaczonych do przechowywania różnego typu informacje, dane. To właśnie dzięki nim możemy obrabiać, wykonywać różne operacje na naszych „danych”.

Jak tworzymy nowe zmienne w PHP?

W języku PHP każda zmienna zaczyna się od znaku „$” – czyli od dolara. Następnie umieszczamy za nim unikalną nazwę zmiennej. Unikalną czyli taką, która się nie powtarza w kodzie chyba, że w danym momencie będzie nam ona potrzebna (albo będziemy chcieli ją zastąpić inną wartością).

Przykład:

<?php
$x = 7;
$y = "jakiś tekst";
echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

W przykładzie utworzyłam 2 zmienne. 1 to $x a 2 to $y. W zmiennej $x umieściłam liczbę konkretnie „7”. Jest ona wstawiona od razu po znaku „=”. Z kolei $y zawiera tekst a konkretnie 2 słowa można więc uznać, że są to więc również 2 elementy. Tu użyłam cudzysłowy by jak gdyby spiąć ze sobą to co chce umieścić w zmiennej.

Następnie mamy polecenie ich wyświetlenia. Jak widać kod HTML (czyli przejście do nowej linii) dodałam również w cudzysłowach.

Jakie cechy muszą posiadać zmienne?

By zmienna była zgodna z zasadami PHP musi ona:

 • Zaczynać się od znaku $, po którym umieszczamy nazwę konkretnej zmiennej
 • Nazwa zmiennej nie może zaczynać się od cyfry (czyli nie może też być ciągiem liczbowym), może ona znieść się jednak na drugiej pozycji np. $a2;
 • Nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia,
 • Nazwa zmiennej może zawierać tylko znaki alfanumeryczne i podkreślenia (A-z, 0-9 i _),
 • W nazwach zmiennych rozróżniamy wielkość liter oznacza to, że $abc i $ABC to w PHP dwie całkiem różne zmienne.

Jak wyświetlić zmienną w tekście?

Wyświetlanie zmiennych w tekście, ale nie tylko nie jest w cale takie trudne i w praktyce możemy to robić na różne sposoby. Tu jednak ograniczę się do tych stosunkowo prostych bo nie ma jeszcze potrzeby by mieszać w głowie (będzie o tym później).

Najprostszymi metodami są:

<?php
$text = "przykładowy tekst";
echo "Tu pojawi się $text!";
?>

Jak widać zmienna $tekst znajduje się pomiędzy cudzysłowami. Czyli traktujemy ją jak element tekstu.

<?php
$text = "przykładowy tekst";
echo "Tu pojawi się ". $text ."!";
?>

Efekt powyższego kodu będzie taki sam jak wcześniej. Jednak mamy tu inną formę zapisu. Tekst oddzielony jest od zmiennej. W tym wypadku symbol „.” (kropki) pełni formę łącznika pomiędzy różnego typu elementami.

Typy zmiennych

W zależności jakiego rodzaju informację chcemy umieścić w zmiennej może mieć ona inny typ. Możemy więc mieć do czynienia z:

 • String – Ciąg tekstu,
 • Integer – Liczba całkowita,
 • Liczba niecałkowita,
 • Boolean – Wartość logiczna,
 • Obiekt np. grafika,
 • Null – ZERO.

Więcej o typach zmiennych dowiecie się tutaj!

Jak sprawdzić jakiego typu jest zmienna?

Aby sprawdzić w jakim formacie PHP zapisało daną zmienną możemy użyć polecenia – var_dump(). Jest ono stosunkowo proste w użyciu:

<?php
var_dump(7);
var_dump("słowo");
var_dump(6.14);
var_dump([7, 3, 44, 77, 88]);
var_dump(false);
var_dump(NULL);
?>

Wynik będzie następujący:

int(7)
string(6) "słowo"
float(6.14)
array(5) {
 [0]=>
 int(7)
 [1]=>
 int(3)
 [2]=>
 int(44)
 [3]=>
 int(77)
 [4]=>
 int(88)
}
bool(false)
NULL

Jak widać więc mamy całkiem spore pole manewru jeśli chodzi o informacje, jakie chcemy obrabiać w PHP.