Warunek switch – PHP

Warunek Switch w dużym stopniu ma zbliżone działanie do „if…else..elseif”, pełni jednak nieco inną funkcję. Switch nie jest już bowiem warunkiem, który sam w sobie może wykonywać operację na zmiennych. To znaczy teoretycznie może, ale nie musi. Switch jest bowiem jak sama nazwa wskazuje przełącznikiem.

A co to dla nas oznacza?

W dużym w skrócie, że każdy warunek zawarty  w „switch”, może przyjmować tylko jedną wartość. Tak więc kiedy się ona pojawi (na właściwej zmiennej uruchamiającej warunek) zostanie ona obsłużona przez konkretny element. Jeżeli zmienna nie wystąpi, obsługiwany jest warunek „default”. Wartość ta stosowana jest zawsze w przypadku gdy nie zostanie spełniony warunek.

Jeżeli np. wartość / zmienna aktywująca switch aktywowana lub zmieniana jest przez przycisk warunek zostaje ponownie sprawdzony. W efekcie następuje przełączenie na inny element spełniający warunek.

I dlatego właśnie „switch” to przełącznik czyli pętla, która nie ma końca! Poniżej mamy przykład działania:

<?php
switch (n) {
  case warunek1:
    Wykonaj polecenie jeśli n=warunek1;
    break;
  case warunek2:
    Wykonaj polecenie jeśli n=warunek2;
    break;
  case warunek3:
    Wykonaj polecenie jeśli n=warunek3;
    break;
  ...
  default:
    W przypadku gdy wartość jest inna;
}

Tłumaczenia:

 • switch (n) – sprawdzamy jaką wartość przyjmuje zmienna „n”
 • case warunek1: – warunek jest spełniony i wykonany kiedy n=warunek1
 • break; – przerwanie, zakończenie sekcji
 • default: – wartość wyświetlana kiedy żaden element nie spełnia wymagań, czyli nie ma elementu równego „n”

Do czego może się przydać?

W brew pozorom funkcja jest bardzo przydatna np. do tworzenia stron internetowych. Każdy jej warunek można traktować jak podstronę! I w efekcie można zbudować stronę składającą się jedynie z 1 pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *