Pętla While [PHP] – jak działa, przeznaczenie

Pętla while wykonuje blok kodu umieszczonego w jej wnętrzu tylko w sytuacji kiedy określany przez nią warunek zostanie spełniony. W praktyce oznacza to, że jeśli nie zostanie on spełniony to pętla w kodzie zostanie pominięta lub będzie się wykonywać w nieskończoność (w zależności od tego jak ustawimy kod).

Jak wygląda Pętla While?

Struktura pętli wygląda następująco:

while (warunek jeśli jest prawdziwy) {
  //kod do wyświetlenia;
}

I teraz pojawia się pytanie! Ale jak skoro to warunek to czemu znajduje się ona w pętlach a nie w warunkach?!

Jest tak dlatego, że obiekt ten może pełnić różne role.

Przykład zastosowania pętli while

W pierwszym przykładzie będziemy wypisywali kolejne wartości jakie przyjemnie zmienna x:

<?php
$x = 0;
while($x <= 4) {
  echo "Numer to: $x <br>";
  $x++;
}
?>

Uzyskany wynik – czyli to co się pokaże:

Numer to: 0
Numer to: 1
Numer to: 2
Numer to: 3
Numer to: 4

Tłumaczenie przykłądu:

  • $x = 0; – Przypisanie wartości początkowej 0 do zmiennej $x,
  • $x <= 4 – Kontynuujemy pętlę, do czasu aż $x będzie nadal mniejsze lub równe 4 (pętla się kończy kiedy wartość $x będzie większa od 4),
  • $x++; – Zwiększ wartość zmiennej $x poprzez dodanie do niej 1

Analogicznie możemy np. stworzyć pętle gdzie warunkiem będzie dużo większa liczba a my będziemy zwiększać licznik np. o 2, 5, 10.

Czyli zamiast $x++; będzie to np.

  • $x+=2;
  • $x+=5;
  • $x+=10;