Operacje na stringach w PHP

Pod tą enigmatyczną dla niektórych nazwą „string” kryją się tak naprawdę różnego typu ciągi znaków, które chcieli byśmy wypisać. Przeważnie jest to jednak tekst. Dobrym przykładem będzie więc np. „Hello world!”. Cały ten ciąg po przypisaniu do zmiennej będzie stanowił jeden string.

Operacje na stringach w PHP

By lepiej zrozumieć o co z nimi chodzi przeprowadzimy na naszym przykładzie kilka testów. Operacje te umożliwią nam poznania kolejnych ciekawych funkcji w PHP.

Liczenie ilości znaków w zmiennej

Zacznę może podobnie jak w innym kursie, który czytałam od funkcji strlen przeznaczonej do obliczania długości stringa. Pod spodem znajduje się sposób jej użycia

<?php
echo strlen("Hello world!");
?>

Wynikiem działania tej funkcji jest 12.

HELLO WORLD!
123456789101112
Liczymy ilość znaków łącznie z spacjami

Liczenie ilości słów, wyrazów

Inną ciekawą funkcją jest str_word_count, dzięki której otrzymamy ilość słów w ciągu.

<?php
echo str_word_count("Hello world!");
?>

Wynikiem tej operacji jest liczba 2. Bo mamy tutaj tylko 2 wyrazy.

Odwracanie ciągu znaków

Na stringach można również przeprowadzać inne operacje taki jak odwracanie ciągu lub inaczej mówiąc odwracanie kolejności znaków (odbicie lustrzane pierwowzoru). Oznacza to, że ostatnia litera, znak lub liczba będzie pierwszą, przedostatnia drugą i tak dalej do pierwsze, która analogicznie będzie ostatnią. Funkcja ta nazywa się strrev.

<?php
echo strrev("Hello world!");
?>

Wynikiem tej operacji będzie więc  !dlrow olleH

Ustalanie pozycji szukanego ciągu znaków

Inną ciekawą i bardzo przydatną funkcją jest strpos. Funkcja ta sprawdza czy w danym ciągu występuje słowo, litera bądź liczba. W poniższym przykładzie będziemy szukać słowa „world”. Wyraz ten występuje w ciągu więc jako odpowiedz otrzymamy liczbę. Będzie ona oznaczała pozycję wystąpienia w ciągu należy przy tym pamiętać, że zaczynamy od 0 a nie od 1. W przypadku gdyby słowa nie było otrzymujemy FALSE czyli źle lub błąd.

<?php
echo strpos("Hello world!", "world");
?>

Wynikiem tej operacji będzie liczba 6.

Zamiana słów, wyrazów na inne

Kolejną funkcją jest str_replace, służy ona do podmieniania ciągu znaków. W tym wypadku zamienimy słowo „world” na „Dolly”.

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!");
?>

Wynikiem tej operacji będzie „Hello Dolly!”

Źródło: PHP 5 Strings http://www.w3schools.com/php/php_string.asp