Typy danych spotykanych w PHP

Zmienne tworzone w języku PHP mogą przechowywać w sobie różnego typu dane. A tym samym mogą one spełniać różne zadania i funkcje. Danymi na jakich możemy pracować mogą być np.

 • String – Ciąg tekstu,
 • Integer – Liczba całkowita,
 • Liczba niecałkowita,
 • Boolean – Wartość logiczna,
 • Obiekt np. grafika,
 • Null – ZERO.

Te typy jak nietrudno się domyśleć wymagają nieco innego podejścia

PHP String

STRING to ciąg znaków, który może się składać na sekwencję znaków np. „Witaj, świecie!” czyli Hello World. Ciąg taki może być dowolnym tekstem jednak musimy go umieścić w cudzysłowie. To jakiego cudzysłowu użyjemy zależy od nas, jednak powinniśmy się trzymać raz zastosowanego. Czyli ich nie mieszamy. Inny typ będzie nam bowiem potrzebny wcześniej czy później do innego celu.

Przykład:

<?php
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

PHP Integer

Typ danych całkowitych to liczba niedziesiętna z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Zasady dla liczb całkowitych:

 • Liczba całkowita musi mieć co najmniej jedną cyfrę,
 • Liczba całkowita nie może mieć kropki dziesiętnej,
 • Liczba całkowita może być dodatnia lub ujemna,
 • Liczby całkowite można podawać w notacji dziesiętnej (podstawa 10), szesnastkowej (podstawa 16), ósemkowej (podstawa 8) lub binarnej (podstawa 2).

W poniższym przykładzie $x jest liczbą całkowitą. Funkcja PHP var_dump() zwraca typ i wartość danych:

Przykład:

<?php 
$x = 59;
var_dump($x);
?>

Wynik: int(5985)

PHP Float

Ten typ danych stosuje się do zapisu liczb zmiennoprzecinkowych. Liczba zmiennoprzecinkowa to jak nietrudno się domyśleć liczba posiadająca jakąś wartość po przecinku czyli jest np. dziesiętna, wykładnicza.

W poniższym przykładzie $x jest liczbą zmiennoprzecinkową. Funkcja PHP var_dump() zwraca typ i wartość danych:

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>

PHP Boolean (Wartość logiczna)

Boolean czyli wartość logiczna może przyjmować tylko dwa stany: PRAWDA lub FAŁSZ.

$x = prawda;
$y = fałsz;

Wartości logiczne są często używane w testach warunkowych.

PHP Array (Tablice)

Tablice mogą przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej. Mogą też być bardzo różne. Najłatwiej je porównać do tabel w HTML. Podobnie jak one mogą mieć wiec jedna lub wiele kolumn i wierszy.

Przykład

<?php 
$cars = array("auto","rower","autobus");
var_dump($cars);
?> 

Wynik:

array(3) { 
[0]=> string(4) "auto" 
[1]=> string(5) "rower" 
[2]=> string(7) "autobus" }

PHP Object

Klasy i obiekty to dwa główne aspekty programowania obiektowego. Klasa jest szablonem dla obiektów, a obiekt jest instancją klasy. Po utworzeniu poszczególnych obiektów dziedziczą one wszystkie właściwości i zachowania z klasy, ale każdy obiekt będzie miał inne wartości właściwości.

PHP NULL

Null to specjalny typ danych, który może mieć tylko jedną wartość: NULL czyli zero. Oznacza to, że zmiennej tego typu nie jest przypisana żadna wartość.

źródło:

https://www.w3schools.com/php/php_datatypes.asp