PHP Date: data i czas

Z pomocą funkcji Date() można na stronie internetowej wyświetlać aktualną:

 • datę,
 • godzinę,
 • dzień jaki dziś mamy.

Funkcja ta jest więc dość ciekawa, choć chyba niezbyt popularna.

Jak wyświetlić aktualną datę?

Aby z pomocą funkcji date() wyświetlić aktualną datę trzeba ją odpowiednio skonfigurować. Czyli umieścić w niej odpowiednie parametry, które następnie serwer zinterpretuje. W praktyce wygląda to tak, że dany parametr zostanie zastąpiony przez odpowiednią informację.

Przykładowo są to:

 • d – (day) reprezentuje dzień miesiąca (od 01 do 31)
 • m – (month) reprezentuje miesiąc (01 do 12)
 • Y – (year) reprezentuje rok (czterocyfrowy)
 • l (małe „L”) – oznacza dzień tygodnia

Inne znaki, takie jak „/”, „.” lub „-” wykorzystywane są do formatowania. Dzięki nim możemy otrzymać czytelny i łatwy w interpretacji zapis a nie np. ciąg liczbowy.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "Dziś jest " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Dziś jest " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Dziś jest " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo "Dziś jest " . date("l");
?>

</body>
</html>

Powyższe funkcja wyświetli nam aktualną datę (ostatnia dzień) tylko w innym formacie.

Więcej zmiennych do wyświetlania daty znajdziecie tutaj.

Jak wyświetlić godzinę na stronie?

Wyświetlanie godziny będzie wyglądało analogicznie:

 • H – 24-godzinny format godziny (00 do 23), – taki jak jest używany w Polsce
 • h – 12-godzinny format godziny z zerami wiodącymi (01 do 12), – format stosowany np. w Wielkiej Brytanii
 • i – Minuty z zerami na początku (00 do 59),
 • s – sekundy z zerami na początku (00 do 59),
 • a – pomaga określić czy jest rano lub popołudniu (am / pm).

Przykład:

<?php
//format Angielski
echo "Obecnie jest " . date("h:i:sa")."<br>";
//format Polski
echo "Obecnie jest " . date("H:i:s");
?>

Uwaga – ."<br>" to przejście do nowej linii

Zmiana strefy czasowej

Coś jednak tutaj nie gra! A tak czas podawany jest zgodnie z UTC. W Polsce jest strefa czasowa UTC+1 zimą i UTC+2 latem (o ile tego nie zmienią).

Sytuacje poprawi dodanie:

date_default_timezone_set("Europe/Warsaw");

Kod ten umieszczamy przed zmienną data(); Uzyskamy dzięki temu poprawną godzinę.

Strefy czasowe znajdziecie tutaj.

Umieszczanie wartości funkcji date() w zmiennej

Poniżej umieściłam przykład dodana do zmiennej wartości wywołanej przez funkcje.

<?php
$a = "Obecnie jest " . date("H:i:s");
echo $a;
?>