Pętla foreach (PHP) – zasada działania, przykłady

Pętla foreach to jedna z łatwiejszych w użyciu pętli warunkowych. Z jej pomocą można wypisać ciągi znaków zapisane do zmiennej pełniącej rolę tablicy. Brzmi skompilowanie, ale tylko na samym początku.

Jak wygląda pętla foreach

Zaczniemy może od tego jak wygląda taka pętla.

foreach ($array as$value) {
  // w tym miejscu umieszczamy kod
}

Jak widać nie jest ona zbyt skomplikowana. Jednak wygląd to nie wszystko ważne jest też to co można z jej pomocą zrobić.

Wypisywanie zawartości tablicy

Na początek może poznamy lub przypomnimy sobie sposób na utworzenie prostej tablicy w języku PHP.

$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");

Jak widać to było proste. Mamy tutaj zmienną $colors, która posiada 4 atrybuty. Gdyśmy dodali je po prostu po przecinku otrzymali byśmy zwykły ciąg znaków. Jednak zastosowanie array() sprawiło, że otrzymaliśmy prostą tablicę. Dla ułatwienia wygląda ona mniej więcej tak:

red
green
blue
yellow
przykładowa wizualizacja tablicy $colors

Teraz by wypisać wszystkie jej elementy skorzystamy z foreach. Pętla będzie po kolei dopytywać się o kolejny element aż się one skończą. Wypiszemy je w przykładzie tak by każdy był od nowej linii (pamiętajcie to może być również tablica, lista HTML, ale trzeba kod odpowiednio zmodyfikować). Przykład:

<?php  
// tworzymy tablicę
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow"); 

//wypisujemy jej zawartość
foreach ($colors as $value) {
  echo "$value <br>";
}
?>

Wynikiem będzie wypisanie wszystkich wartości jedna pod drugą:

red
green
blue
yellow