Tworzenie pętli w PHP

Pętle PHP zwane też z angielskiego PHP Loops to bardzo użyteczne funkcje w języku PHP. Z ich pomocą nie musimy bowiem wielokrotnie powtarzać tego samego kodu na stronie a jedynie ustawiamy jej uruchomienie na określoną ilość razy.

Pętle wykorzystywane są więc do wielokrotnego wykonywania tego samego fragmentu kodu. Proces ten trwa do momentu kiedy zostanie spełniony określony w nich warunek. W sytuacji nie zostanie on spełniony pętla teoretycznie będzie wykonywać się w nieskończoność. Co może doprowadzić do wyświetlenia się błędu.

W języku PHP posiadamy kilka rodzajów pętli są to np.:

  • while — wykonuje pętlę przez blok kodu, o ile określony warunek jest spełniony
  • do…while – wykonuje jednorazową pętlę przez blok kodu, a następnie powtarza pętlę, dopóki podany warunek jest spełniony
  • for – przechodzi przez blok kodu określoną liczbę razy
  • foreach — przechodzi przez blok kodu dla każdego elementu tablicy