Zadania arytmetyczne i zmienne PHP

W PHP podobnie jak w innych językach programowania można wykonywać zadania matematyczne. Do wykonania, których będziemy potrzebowali poszerzyć naszą wiedzę. Na początek odeślę was do innego wpisu na temat operatorów stosowanych w PHP.

Tworzymy zmienne

Aby móc w PHP swobodnie dodawać ze sobą różne elementy w tym przypadku liczby (jednak mogą to być także ciągi, słowa). Najprościej mówiąc zmienne będą dla nas „skrótami” przetwarzanych obiektów (nie jest to fachowe określenie, ale w pewnym sensie przybliża nam czym jest zmienna link do Wikipedii) np.

  • $a=1;
  • $b=2;
  • $ala=”Ala ma kota”;

Zaczynają się zawsze od znaku dolara ($) i kończą średnikiem (;). Przechowywać mogą nie tylko tekst, liczby ale i całe tablice.

Dodawanie liczb / zmiennych

Skoro umiemy już tworzyć zmienne możemy zacząć na nich pracować. Jako przykładowe zadanie dodamy do siebie 2 zmienne:

<?php
$a=1;
$b=7;

$c=$a+$b;
echo "Wynikiem jest" $c;

?>

Wynikiem operacji będzie napis – „Wynikiem jest 8”.

W podobny sposób można odejmować, mnożyć i dzielić. Oczywiście ilość zmiennych jest uzależniona od nas samych.