Funkcje matematyczne w PHP

W PHP możemy nie tylko dokonywać dodawania do siebie wartości zmiennych, ale także wykonywać dużo bardziej zaawansowane operacje matematyczne. Takie jak obliczenie wartości PI, wyciagnięcie z ciągu znaków (tablicy) największej lub najmniejszej liczby.

Wypisanie wartości PI

Z pewnością większość ludzi nie zna wartości PI. Liczbę tą nie oblicza się bowiem zbyt często (a pewnie jeszcze rzadziej stosuje przynajmniej w codziennym życiu). Jeśli jednak okaże się ona potrzebna to PHP z pomocą funkcji (pi()) szybko to policzy.

Przykład wywołania:

<?php
echo(pi());
?>

Wynik to oczywiście w przybliżeniu -> 3.1415926535898

Funkcja PHP abs() – wartość dodatnia

Funkcja abs() wypisuje zawsze wartość dodatnią. W sytuacji kiedy zmienna posiada wartość ujemną zmienia ją na dodatnią. Może mieć ona więc zastosowanie do zamiany wartości ujemnych w dodatnie. Przykład:

<?php
echo(abs(-6.7)) . "<br>";
echo(abs(7)). "<br>";
echo(abs(-3.7)). "<br>";
echo(abs(4.7)). "<br>";
?>

Wynik:

6.7
7
3.7
4.7

Jak widać pomimo to, że mamy na początku liczy ujemne to wyjściowy wyniki jest i tak dodatni.

Funkcje PHP min() i max()

Funkcje min() i max() służą do znajdywania najniższej lub najwyższej wartości na liście argumentów jakie umieścimy w zmiennej:

<?php
echo(min(0, 250, 30, 10, -8, -270) . "<br>");
echo(max(0, 250, 30, 10, -8, -270));
?>

Wynik:

-270
250

Funkcja PHP sqrt() – pierwiastkowanie

Funkcja sqrt() pomoże nam uzyskać pierwiastek kwadratowy z dowolnej liczby (o ile taki istnieje):

<?php
echo(sqrt(80) . "<br>");
echo(sqrt(64) . "<br>");
echo(sqrt(0) . "<br>");
echo(sqrt(1) . "<br>");
echo(sqrt(6) . "<br>");
echo(sqrt(12) . "<br>");
echo(sqrt(9));
?>

Wynik:

8.9442719099992
8
0
1
2.4494897427832
3.4641016151378
3

rand() – Generowanie losowych liczb

Funkcja rand() służy do generowania losowej liczby:

<?php
echo(rand());
?>

Uzyskana w ten sposób liczba jest całkowicie przypadkowa może być więc naprawdę duża lub mała. Jeśli więc chcemy mieć nad uzyskaną liczbę większą kontrolę możemy ją ograniczyć z pomocą dodatkowego parametru.

Przykładowo jeśli chcieli byśmy liczbę z zakresu od 10 do 80 to nasza funkcja zmieni się w rand(10, 80).

Funkcja round() w PHP – zaokrąglenia

Funkcja round() zaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową do najbliższej liczby całkowitej:

<?php
echo(round(0.80) . "<br>");
echo(round(0.605) . "<br>");
echo(round(0.49) . "<br>");
echo(round(-4.740) . "<br>");
echo(round(-4.60));
?>

Wynik:

1
1
0
-5
-5