Tablice (Arrays) w PHP

Tablica (array) to specjalny rodzaj zmiennych z pomocą, którego można przechowywać wiele wartości pod jedną nazwą (zmienną). Dostęp do zapisanych wartości można następnie uzyskać poprzez odwołanie się do numeru indeksu lub samej nazwy zmiennej.

Typy tablic w PHP

W PHP można stworzyć trzy różne typy tablic. Chodzi więc o:

  • Tablice indeksowane – tablice z indeksem numerycznym,
  • Tablice asocjacyjne – tablice z nazwanymi kluczami,
  • Tablice wielowymiarowe – tablice zawierające jedną lub więcej tablic.

Pozornie 3 rodzaje tablic mogą wyglądać trochę niepozornie. Tak naprawdę jednak mamy spore pole manewru.